Loading...
This group was abandoned by its founder and is avaliable to claim for ownership for as low as $1.95 per month. Claim it before someone else does!
Description: NETYŚCI - nowoczesny ruch społeczny, działający w realu i virtualu, dążący do zapewnienia, najszerzej rozumianej, wyso...
Founded in: August 2010
Number of Members: 29
Monthly pageviews: 43
Potentional Monthly Revenue: $41.47
(Estimation based on traffic and internal)
Create a New Group

Społeczeństwo sieciowe

Społeczeństwo sieciowe
spoeczestwo-sieciowe
Społeczeństwo sieciowe to jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Koncepcja społeczeństwa sieciowego stanowi próbę zdefiniowania postmodernistycznej rzeczywistości społecznej oraz ekonomicznej, gdzie zmianie podlega rola jednostki jako obywatela i państwa jako podstawowej formy zrzeszania się jednostek. Za istotny czynnik zmian uważa się rozwój nowoczesnych technologii telekomunikacji oraz rozbicie tradycyjnych form interakcji ludzkich.

W tego typu społeczeństwie, będącym jednym z przejawów społeczeństwa informacyjnego jednostka jest określana jako węzeł sieci, co oznacza, że organizuje ona swoje życie prawie wyłącznie dzięki własnym wyborom interakcji z innymi jednostkami. W ten sposób tworzona jest sieć wzajemnych relacji, bardzo często krótkotrwałych. Jednakże jednostki w społeczeństwie sieciowym mogą poprzez Internet czy telefonię komórkową nawiązywać tych relacji potencjalnie nieskończenie wiele, chociaż zdaniem Manuella Castellsa poszukiwanie głębszych kontaktów interpersonalnych odbywać będzie się poza rzeczywistością wirtualną. Organizacja gospodarki w społeczeństwie sieciowym preferuje wykorzystanie technologii komunikacyjnych w postaci pracy na odległość - telepracy, oraz znacznej roli organizacji wirtualnych.

Opr. na podstawie Wikipedii
  • SHARE

Discussion
or
CAPTCHA Images